Giao lưu trực tuyến “Học song bằng từ lớp 6: Băn khoăn và kỳ vọng”

Xin mời các bậc phụ huynh xem bài viết

http://www.nhandan.com.vn/giaoduc/tin-tuc/item/36962102-giao-luu-truc-tuyen-%E2%80%9Choc-song-bang-tu-lop-6-ban-khoan-va-ky-vong%E2%80%9D.html

Nguồn: báo http://www.nhandan.com.vn/

Bài tin liên quan
Tuesday, 17/07/2018 - 22:01|